Sperrebånd og merke om at setet ikke er i bruk på en buss i Oslo. Koronaveileder for kollektivtransporten sier at kun halvparten av passasjerkapasiteten kan benyttes i dagene og ukene fremover. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Publisert 25.06.2020 10:04, oppdatert 25.06.2020 10:04 - NTB - tips@stottmedia.no

Koronaen førte til kraftig nedgang for kollektivtransporten

Kollektivtransporten hadde 39,4 millioner færre passasjerer i årets første kvartal i forhold til samme kvartal i fjor.

  

Nedgangen skyldes i hovedsak endrede reisevaner etter at koronarestriksjonene ble innført i mars, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

I alt ble det foretatt nærmere 145,8 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i første kvartal i år. Det er en nedgang i antall kollektivreiser på 21,3 prosent fra samme kvartal i fjor.

Størst nedgang var det for busstransport med 20,8 millioner færre reisende enn i samme kvartal året før. Det er en nedgang på 18,7 prosent.

Størst prosentvis nedgang var det for sporvei og forstadsbane med 27,3 prosent færre reisende. Antall passasjerer som reiste med båt og jernbane gikk ned med henholdsvis 17,6 og 20,4 prosent.

De samlede billettinntektene i første kvartal 2020 var på nær 3,2 milliarder kroner, en nedgang på 13,7 prosent fra samme kvartal året før.

Buss og jernbane hadde størst nedgang i samlede billettinntekter. Sammenlignet med samme kvartal året før, var billettinntektene her henholdsvis 187,8 og 227,3 millioner kroner lavere i årets første kvartal.

Billettinntektene for båt og sporvei og forstadsbane ble samtidig redusert med henholdsvis 21,7 og 63 millioner kroner.

Les også