En tredel av strandsonen er utilgjengelig for folk flest

Publisert 08.07.2020 09:48, oppdatert 08.07.2020 09:48 - NTB - tips@stottmedia.no

En tredel av strandsonen er utilgjengelig for folk flest

Hus, veier og jordbruk okkuperer 30 prosent av strandsonen vår og begrenser tilgangen for allmennheten.

  

I indre Oslofjord er hele 70 prosent av strandsonen utilgjengelig for allmennheten, skriver SSB.

Oslo, Viken og Vestfold og Telemark er fylkene der det er størst press på strandsonearealet.

Samtidig er det registrert en nedgang i tempoet på nedbygging av boliger i strandsonen. Det gjelder også for hytter. I 2017 ble det gitt 3.900 byggetillatelser, i 2018 ble det gitt 3.400 tillatelser og foreløpig tall for 2019 viser 3.011 nye bygg.

For landet som helhet har bygninger okkupert omkring 17,5 prosent, dyrket mark 12 prosent, mens vei og jernbane bruker 2 prosent av området innenfor 100-metersbeltet.

Det er store forskjeller mellom både fylker og kommuner på hvor mye av strandsonen som er åpen for allmennheten. I Troms og Finnmark er det stedet i landet der det er mest areal tilgjengelig.

Les også