Helsedirektoratet kommer fredag med en anbefaling om munnbind. Vår ferske medlemsundersøkelse viser at 8 av 10 arbeidstakere i handels- og tjenestenæringen må fysisk på jobb. − Dette er avgjørende for å holde aktiviteten oppe på en trygg måte i næringene hvor halvparten av alle nordmenn jobber, sier Virke-sjefen.

− Når så mange må fysisk på jobb blir det vanskelig å redusere trykket på kollektivtrafikken. I tillegg til munnbind, bør det også sees på mulighetene for økt kapasitet i kollektivtrafikken, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Muligheten for å redusere belastningen på kollektivtransporten er begrenset for virksomheter hvor mange av de ansatte er avhengige av buss, trikk og bane for å komme seg på jobb. Det viser Virkes medlemsundersøkelse, som er gjennomført i uke 33. To av tre virksomheter sier de kan klare å halvere kollektivbelastningen fra sine ansatte, men andelen er lavere jo større virksomheten er. Blant de som må ha under en fjerdedel av de ansatte på jobb kan 9 av 10 virksomheter halvere belastningen på kollektivtrafikken, men bare halvparten av de som må ha tre fjerdedeler på jobb kan gjøre det samme.

− Jobb nummer én nå er å unngå en stor smitteoppblomstring, og en ny storskala stenging av Norge. Nå har myndighetene endelig kommet med denne viktige avklaringen, nå er det opp til alle oss andre å ta vår del av ansvaret. Dette gjør vi for å beskytte hverandre, sier Horneland Kristensen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here